ขนาดและรูปร่างของสุนัขพันธุ์ดัชชุนด์

ปัจจุบันขนาดมาตราฐานของดัชชุนด์ได้ถูกกำหนดโดย เยอรมัน ดัชชุนด์คลับ (German Dachshund Club - DTK) และ อเมริกัน เคนเนล คลับ (American Kennel Club)

 

สุนัขพันธุ์ดัชชุนด์มี 3 ขนาดได้แก่ ขนาดมาตราฐาน (standard) ขนาดเล็ก (miniature) และ ขนาดเท่ากระต่าย (kaninchen) แต่ขนาดที่นิยมและพบเห้นแพร่หลายคือ ขนาดมาตราฐาน และ มินิเอเจอร์

สุนัขพันธุ์ดัชชุนด์ขนาดมาตราฐาน เมื่อโตเต็มที่ จะมีน้ำหนักเฉลี่ย 7.3 - 13 กิโลกรัม ส่วน ขนาดเล็ก หรือ มินิเอเจอร์ จะมีน้ำหนักเฉลี่ยน้อกว่า 5 กิโลกรัม

 

  ดัชชุนด์ สูงเพียงครึ่งแต่ยาวกว่าตั้งครึ่

 สุนัขพันธุ์ดัชชุนด์มีหัวที่เรียวแหลมเล็กลงไปจนถึงปลายจมูก
ดวงตามีขนาดกลาง สีดำ และมีรูปร่างเหมือนเม็ดอัลมอนด์ ขอบตาสีดำ
หูมีขนาดค่อนข้างใหญ่และยาว และตกลงข้างหัวเพื่อป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเข้าไปในหูเวลาที่มุดเข้าไปในรู
ปากจะปิดแน่น และมีฟันที่แข็งแรงมากและสบกันแน่น เมื่อเทียบกับสุนัขพันธุ์เล็กต่างๆแล้ว ดัชชุนด์มีฟันที่แข็งแรงกว่าพันธุ์อื่นๆมาก
ดัชชุนด์จะมีคอที่ยาวและแข็งแรง ลำตัวยาวและเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ และลักษณะตัวจะเตี้ยจนส่วนท้องเกือบถึงพื้นดิน
ขาหน้าของดัชชุนด์นั้นแข็งแรงมาก เพราะดัชชุนด์เปนสุนัขพันธุ์ที่ต้องขุดล่าเหยื่ออกจากรู ดัชชุนด์จะมีเท้าหน้า และนิ้วเท้าที่แข็งแรงและหนา
ส่วนขาหลังและต้นจะเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เท้าหลังจะมีขนาดเล็กกว่าเท้าหน้า
สะโพกจะมีลักษณะกลมยาวเรียวไปถึงส่วนหางที่เรียวและชี้ขึ้น

สุนัขพันธุ์ดัชชุนด์ไม่เพียงแต่แตกต่างจากสุนัขพันธุใหญ่กว่า โดยขนาดที่เล็กแล้ว ดัชชุนด์ยังมีท้องที่เล็ก ดัชชุนด์จึงต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงต่อขนาดน้ำหนักตัว และโดยเฉลี่ยแล้วดัชชุนด์จะมีชีวิตยืนยาวกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่อีกด้วย

 

รูปแสดงขนาด และ รูปร่างของสุนัขพันธุ์ดัชชุนด์

Diagram of Dachshund in show Pose, Technical Terms and Summary of Standard of Perfection.