Размери

Общо описание:
Ниско, късокрако, издължено, но компактно развито, много мускулесто, с дръзко, предизвикателно носена глава и будно лицево изражение. Чертите му са характерни за пола. Въпреки късите крайници спрямо дългото тялото, то е много подвижно и гъвкаво.

Стандартен: Oбиколката на гърдите надминава 35 см. Максималното тегло е около 9 кг.
Миниатюрен: Обиколката на гърдите е над 30 см, но до 35 см (размерите се взимат при възраст най-малко 15 месеца).
Заешки тип: Обиколката на гърдите е 30 см (размерите се взимат при възраст най-малко 15 месеца).

 

"Дакелът е висок колкото половин куче и дълъг колкото куче и половина"

 
Най-старият клуб занимаващ се с развъждането на дакела е "Deutsche Teckelklub" e.V. създаден 1888 г.
Деситилетия наред дакела се развъжда в три размера (дакел, миниатюрен дакел и заешки дакел) и в три разновидности в зависимост от козината (късокосмести, острокосмести и дългокосмести).А ето и някой изисквания за Класификация по FCI:

Общо описание:
Ниско, късокрако, издължено, но компактно развито, много мускулесто, с дръзко, предизвикателно носена глава и будно лицево изражение. Чертите му са характерни за пола. Въпреки късите крайници спрямо дългото тялото, то е много подвижно и гъвкаво.

Важни пропорции:
Разстоянието от стернума до земята съответства на около една трета от височината при холката. Дължината на тялото трябва да се отнася към височината на холката около 1,7–1,8 към 1.

Глава:
Издължена когато се гледа в профил и отгоре. Изострена равномерно към носната гъба, но без да става остра. Надочните дъги са ясно изразени. Хрущялите на носа и горната линя на муцуната са дълги и тесни.
Черепна област:
Череп: По-скоро плосък, постепенно съединяващ се с леко сводестата горна линия на муцуната.
Стоп: Само загатнат.
Лицева област:
Носна гъба: Добре развита.
Муцуна: Дълга, достатъчно широка и силна. Трябва да може да се отваря широко, до нивото на очите.
Устни: Добре изпънати, покриващи напълно долната челюст.
Челюсти и зъби: Горната и долната челюсти са добре развити. Ножична захапка, равна и плътно затворена. Идеален, пълен постав от 42 зъба в хармония с изискванията за устата на кучето, със здрави резци точно прилепени един към друг.
Очи: Средно големи, овални, поставени доста раздалечени, едно от друго, с ясно, енергично и приятелско изражение. Не са пронизителни. Цветът е светло, тъмно червеникавокафяво до кафяво-черно при всички цветове на козината. Разноцветни, рибeни или бисерни очи при пъстрите кучета са допустими, но нежелани.
Уши: Високо поставени, не много напред. Достатъчно дълги, но не прекалено. Заоблени, без да са тесни, остри или прегънати. Подвижни, с вътрешен ръб прилепнал по бузите.

Шия:
Достатъчно дълга, мускулеста, без увиснала кожа по гушата. Леко сводеста задна част на шията. Носи се свободна и повдигната.

Тяло:
Горна линия: Хармонично съчетание от тила до леко наклонената крупа.
Холака: Ясно изразена.
Гръб: Зад високата холка, горната линия прелива от гръдните прешлени на гръбнака право или леко наклонено в задницата. Твърд и добре замускулен.
Поясница: Силно замускулена. Достатъчно дълга.
Крупа: Широка и достатъчно дълга. Леко наклонена.
Гърди: Стернумът е добре развит и толкова изпъкнал, че оформя от двете старни леки вдлъбнатини. Гръдният кош, когато се гледа отпред е овален. Гледан отгоре и отстрани, той е широк, осигуряващ достатъчно място за развитие на сърцето и белия дроб. Ребрата се простират доста назад. При правилни дължина и ъгли на лопатките и мишниците, предните крака покриват най-ниската точка на стерналната линия в профил.
Долна линия: Леко повдигната.
Опашка:
Поставена не много високо, носи се като продължение на горната линия. Приема се лека кривина в последната третина на опашката.

Крайници:
Предни крайници:
Общ вид: Силно замускулени, доста ъглести. Когато се гледат отпред, предните крайници са сухи, стоящи изправени, с много здрави кости. Лапите са насочени право напред.
Рамене: С гъвкави мускули. Дълги, скосени лопатки, плътно прилепнали към гърдите.
Мишници: Със същата дължина като лопатките, те трябва да образуват почти прав ъгъл с тях. Здрави кости, добре замускулени, плътно прилепнали до ребрата, но свободни при движение.
Лакти: Не са обърнати, нито навън, нито навътре.
Подрамене: Къси, с такава дължина, че разстоянието от стернума до земята е една трета от височината при холката. Възможно най-прави.
Китки: Малко по-приближени един към друг, в сравнение с раменните стави.
Метакарпуси: Гледани отстрани, метакарпусите не трябва да са, нито стръмни, нито много наклонени напред.
Предни лапи: Пръстите са плътно прилепнали, добре засводени, със здрави, солидни възглавнички и къси, здрави нокти. Петият пръст няма никаква функция, но не трябва да бъде отстраняван.
Задни крайници:
Общ вид: Силно замускулени, пропорционални на предните крайници. Доста ъглести в коленете и скакателните стави. Задните крайници са паралелни, нито близко, нито широко стоящи.
Бедра: Трябва да са с добра дължина и добре замускулени.
Колене: Широки и силни, с ясно изразен ъгъл.
Подбедра: Къси, почти под прав ъгъл, спрямо бедрата. Добре замускулени.
Скакателни стави: Сухи, със здрави сухожилия.
Метатаезуси: Относително дълги, много подвижни спрямо подбедрата. Леко наклонени напред.
Задни лапи: Четири плътно прилепнали пръста, доста засводени. Стоят здраво, върху твърдите визглавнички.

Стандартен:
Oбиколката на гърдите надминава 35 см.
Максималното тегло е около 9 кг.
Миниатюрен:
Обиколката на гърдите е над 30 см, но до 35 см (размерите се взимат при възраст най-малко 15 месеца).
Заешки тип:
Обиколката на гърдите е 30 см (размерите се взимат при възраст най-малко 15 месеца).

Недостатъци:
Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се счита за недостатък и да се третира с прецизност, пропорционална на неговата големина.
- Молари М3, не се взимат под внимание при отсъждане. Липсата на 2 предни PM1, не се определя като недостатък. Липсата на PM2 се определя като недостатък, когато липсват заедно с М3, дори и нито един друг зъб да не липсва. Също всяко отклонение от плътната ножицовидна захапка, като например клещовидна захапка е недостатък.

Сериозни недостатъци:
- Хилаво куче, високо върху лапите или със структура, много близка до земята.
- Недостатъци, свързани със зъбната формула, различни от посочените в разделите “Недостатъци” и “Дисквалифициращи недостатъци”.
- Разноцветно (пъстро) око с изключение на дакел арлекин.
- Остри уши, силно прегънати.
- Тяло, прикрепено прекалено ниско между раменете.
- Гръб, извит в долната част на гръбнака, “седлест” или “шаранов” гръб.
- Слаба поясница.
- Куче, с много висока задница (т.е. крупа, по-висока от холката).
- Недостатъчно развити гърди.
- Издължени хълбоци.
- Не добри ъгли на предните и задните крайници.
- Задна част на крайниците – широка и недостатъчно мускулеста
- “Бъчвовидна” или “кравешка” скакателна става.
- Лапи, извити навътре или прекалено извити навън.
- Раздалечени пръсти.
- Тежка, неестествена походка или лисича походка.

Недостатъци, отнасящи се до космената покривка:
Късокосмест дакел:
- Прекалено фин косъм, просветлял, обезкосмени участъци по ушите или обезкосмени участъци по други места.
- Прекалено дебел или дълъг косъм.
- Опашка, като четка. - Опашка, лишена от козина, частично или по цялата си дължина.
Твърдокосмест дакел: - Мека козина, било то къса или дълга.
- Дълга козина, разрошена във всички посоки.
- Навит, чуплив или къдрав косъм.
- Мек косъм по главата.
- Опашка с козина, образуваща “китка от косми”.
- Липса на брада.
- Къс косъм.
Дългокосмест дакел:
- Косъм, с еднаква дължина по цялото тяло.
- Навита или заплетена козина.
- Липса на “китка от косми” по опашката.
- Косъм, който не надминава края на ухото.
- Къс косъм.
- Косми, образуващи ясни райета по гърба.
- Прекалено дълъг косъм между пръстите.

Дисквалифициращи недостатъци:
- Много страхливо или агресивно куче.
- Издадена горна или долна челюсти, изкривени извивки на резците.
- Неправилно разположение на кучешките зъби по долната челюст.
- Липса на един или повече кучешки зъби и на един или повече резци.
- Липса на други молари или премолари, с изключение на липсата описана като дефект на двата PM1, респективно на един PM2, без да се държи сметка за M3.
- Смалени гърди.
- Всякакви аномалии на опашката.
- “Разкрачени” рамене.
- Топчеста кост на китката.
- Черен цвят, без петна, бяла козина с или без петна, други цветове, освен описаните в подсекцията “Цвят”.

Походка и движения:
Движенията трябва да са мощни, плавни и енергични, с добър разкрач напред, без голямо повдигане, и мощни тласъци идващи отзад, пораждащи лека еластичност на гръбната линия. Опашката трябва да се носи като хармонично продължение на гъбната линия, леко наклонена. Предните и задните крайници трябва да са паралелни при движение.
&Забележка: Мъжките трябва да имат два нормално развити тестиса, напълно спуснати в скротума.

 

Тук може да видите диаграма на Дакел с технически терми за стандарт: strong> Diagram of Dachshund in show Pose