Първи стъпки

 Обучението на куче започва още с раждането му, до взимането му от вас с това се занимава майката, след това веднага започвате вие. Основните неща и взаимоотношения се започват още от първият ден.

 

Теоретичната подготовка на обучаващия се изразява в подробни познания за нервната система на кучето и нейното влияние в процеса, който предстои, познаване на поне два начина за заучаване на една команда . Това е необходимо, защото всяко куче има различен преобладаващ тип нервна система, която именно е в пряка връзка с това какъв подход да се избере, за да може кучето да усвои всеки елемент.

 

“Кучето е едно от най-ранно одомашнените животни поради ценните му качества на помощник и верен събрат на древния човек. По това време то е играело съществена роля при набавянето на храна на тези хора, участвайки активно при ловуването на диви животни.
В днешно време кучето се превърна в желан компаньон, любимец и член на много семейства. Общуването с него обогатява духовния мир на деца и възрастни. Прави ги по-благородни, емоционални и човечни. Доказано е със статистическа достоверност, че кучето е фактор, който намалява стресовите въздействия.
Не случайно в много страни са издигнати паметници на кучето в знак на благодарност за неговата вярност и преданост.
Отглеждането на куче у дома е свързано с определени ангажименти. Тяхното изпълнение изисква задълбочени познания.
Много стопани предпочитат сами да приучват своите любимци на определени привички и навици и понякога остават разочаровани, защото тяхното куче не се подчинява на зададените команди.

 

Време за обучение

 

dachshund_puppies

Ходене по нужда
Ходене по нужда. Един от най-важните проблеми е обучението за ходене по малка и голяма нужда. То трябва да започне веднага, щом кученцето го вземете при вас.Не го изнасяйте на ръце, нека то върви с вас, за да научи маршрута. Ако живеете в апартамент или през деня отсъствате продължително време, изберете баня или тоалетна която да използва за ходене по нужда.Веднага след кученцето се събуди го подканете да отиде в банята или където сте определили че трябва да си свърши работата и не го оставяйте да излиза от там докато не изпълни задачата.когато се изпиша сложете от горе един вестник за да може следващия път като отиде в банята да се подсети за какво е там. Бъдете търпеливи – никога не наказвайте възпитаника си за това, че възприема бавно или за случайни грешки. От друга страна, когато то изпълнява всичко правилно, проявете задоволство, поощрете го и го погалете

 


 

dachshund